hikaripower

ข้อมูลการชำระเงิน

ราคาสินค้าหน้าเว็บไซต์ยังไม่รวม Vat 7%

โอนเงินแล้วกรุณาโทรมาแจ้ง

หรือส่งอีเมลล์มายืนยันการสั่งซื้อด้วยค่ะ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร